Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Jak je již uvedeno, dříve publikované články o šlechtění moravského bílého hnědookého měly přiblížit chovatelům (a nejen jim), jak nejednoduchá byla cesta, kterou musel klub i jeho plemeno urazit, výsledkem však je, že králík podobných vlastností nikde jinde na světě vyšlechtěn nebyl a stal se tedy skutečnou raritou a bezesporu nejoriginálnějším národním plemenem. Vyšlechtění ovšem byla jedna věc a rozšíření Mbh mezi chovatele a průběžné vylepšování kvality chovů věc druhá. Moravští bílí hnědoocí se nacházeli zejména na Prostějovsku a v Brně a jeho okolí. Tehdejší odborná komise chovatelů králíků na svých schůzích jednala o situaci kolem Mbh a konstatovala, že je nutné chovatele sjednotit a založit chovatelský klub a sice společný s plemenem českým černopesíkatým, který vycházel ze stejných genetických úvah jako moravský bílý hnědooký, byl však uznán o něco dříve než Mbh. S přípravou založení klubu bylo započato v roce 1987 a

na květnovou výstavu toho roku do Držovic byli svoláni chovatelé Mbh a Ččp. Přípravný výbor sestával z těchto chovatelů: př. Jedlička (byl ústřední postavou při zakládání klubu), Zbraněk, Starobová, Odrážka, Poušek, Truhlář a Rolencová. Neocenitelná byla pomoc Ing. Sekaniny. Hlavním usnesením přípravného výboru byl záměr uspořádat první speciálku těchto plemen a na ní zahájit činnost klubu ustavující členskou schůzí, která se pak uskutečnila v říjnu 1987 v Rajhradě u Brna a účastnilo se jí 29 zájemců o členství v klubu (z toho 16 chovatelů Mbh). První speciální výstava předvedla 34 jedinců plemene Mbh a 14 kusů Ččp. Chovatelé Ččp již nejsou spolu s chovateli Mbh v jednom klubu (od 29.10. 2005) a tak dále se náš článek bude věnovat převážně nově zformovanému Klubu chovatelů králíků moravských bílých hnědookých. 

 

 

 První obsazení výboru klubu bylo následující: Předseda pan Oldřich Poušek, místopředseda Rafael Truhlář, jednatelka Marie Starobová, pokladnice Božena Rolencová a poradci chovu byli přítel Jedlička a přítel Truhlář. Revizní komise měla tyto členy: Předseda Miloslav Zbraněk, členové komise Viktor Bojanovský a Jaroslav Dolák, registrátorem se stal přítel Truhlář. Posledním ze zakládajících členů je př. Miloslav Zbraněk. Ještě v roce 1987 vystavili dva členové své chovné jedince plemene Mbh v zahraničí. Přítel Poušek na Evropské výstavě v Bělehradě a Božena Rolencová v Lipsku, kde obdržela titul Evropského šampióna. Tolik k samotnému založení klubu.

 Další činnost se soustředila hlavně na účast na klubových speciálkách, které se konaly na rušných místech jako jsou Telnice u Brna, Radostice, Němčice, Český Brod, Kolín Prostějov. Dvakrát se speciálky konaly při Národních výstavách v Brně. Důležité změny ve výboru klubu zaznamenal rok 1990 a

1991, kdy z funkce předsedy klubu odstoupil přítel Poušek a novým předsedou se stal Miloslav Zbraněk, jenž tuto funkci vykonával až do konce roku 2017. Přítel Poušek převzal funkci předsedy revizní komise a v roce 1992 nastoupil do funkce jednatele přítel Jedlička, př. Starobová pak obsadila funkci pokladníka a př. Rolencová se stala členkou výboru. Př. Jahoda, nový člen klubu a tehdy začínající posuzovatel, se ujal pozice poradce chovu. Byl také odsouhlasen návrh, aby Mbh byl přeřazen z malých do středních plemen.

 

 

 V roce 1992 vystavil na Evropské výstavě v rakouském Welsu přítel Jahoda kolekci Mbh a získal ocenění Evropského šampióna, později se evropských výstav zúčastňovali přítel Šujan a přítel Zbraněk (oba obdrželi na EV čestné ceny).

 

 S typizací započal klub v roce 1989 a

od té doby se opakovaně klub vrací k myšlence založit plemennou knihu, záměr se však dosud nepodařilo, víceméně z objektivních příčin, realizovat. Typizace probíhala většinou na speciálkách, méně často pak na některých větších výstavách. Členem výboru se v roce 1997 nově stal přítel Pištěk.

 

 

 Od roku 2000 je vedena Centrální plemenná kniha králíků národních plemen a členové klubu, kteří do ní přihlásili své chovné kusy, začali dostávat od Svazu chovatelů finanční příspěvek, mající za cíl především uchovat pro příští léta genetický fond našich národních plemen.

 

 

 V roce 2002 se za odstoupivšího přítele Šimandla stal registrátorem klubu přítel Zbraněk. Stejně tak v roce 2002 odstoupila ze zdravotních důvodů přítelkyně Starobová, zároveň i odešla z klubu, ve funkci pokladníka ji nahradil př. Šujan. Z funkce jednatele byl uvolněn přítel Jedlička, jeho práci přebral Stanislav Foltýn. Poté, co zemřel přítel Poušek, byl revizorem zvolen přítel Pištěk, Jiří Odrážka se stal poradcem chovu. Současné složení výboru klubu vypadá takto: Předsedou je Miloslav Zbraněk, jednatelem Stanislav Foltýn, pokladníkem Ladislav Šujan, poradcem chovu Jiří Odrážka, místopředsedou (od roku 2006) přítel Jan Hájek.

 

 

 Takový je tedy stručný průřez nejdůležitějšími okamžiky historie našeho klubu a pohled na jeho činnost. Je třeba konstatovat, že chovatelská činnost nikdy neklesla k úplné pasivitě, přestože se často mohlo  udělat, leč neudělalo, pro chov Mbh více. Speciální výstavy byly a jsou pořádány pravidelně každý rok. Chceme častěji propagovat naše plemeno v rámci prezentačních expozic na významných místních, okresních, regionálních i národních výstavách. V časovém termínu speciálních výstav probíhají také současně členské schůze, častěji (nejméně jednou za čtvrt roku) se začal scházet výbor klubu, jeho činnost se v poslední době významně zlepšila.

 

 

 Za celou dobu existence klubu do něj vstupovali také noví členové, někteří vydrželi, jiní to vzdali. Ti nejlepší ovšem obvykle zůstávají – často až do své smrti. Z našich řad se tak vytratili i ti nejnadšenější chovatelé jako byl přítel Poušek, Rolenc, Rolencová, Balczyrák a další. V současnosti si klub stanovuje nové priority a koriguje staré cíle, aby budoucnost našeho klubu a tedy králíka moravského bílého hnědookého byla optimistická a směřující k novým úspěchům a uznáním pro naše raritní národní bílé plemeno s hlubokým hnědým okem.